กลุ่มซีคอน (Seacon Group) เริ่มต้นธุรกิจมานานเกินครึ่งศตวรรษ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกว้างไกลของนายวิชัยและนางบุญสม ซอโสตถิกุล (Sosothikul รุ่นที่ 1) ที่เป็นคนจีนโพ้นทะเลที่มีความมุมานะ ขยัน อดทน ประหยัดเก็บออม จนพอที่จะเริ่มลงทุนในธุรกิจโรงงานรองเท้าเล็กๆ ของตนเองแล้วค่อยๆ แตกแขนงลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จนเจริญเติบโต สำหรับตระกูลซอโสตถิกุล รุ่นที่ 1 แต่ละก้าวได้เพิ่มศักยภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่งให้กลุ่มซีคอนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะก้าวไปลงทุนทำธุรกิจไหน ล้วนสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จจนได้รับการยอมรับในวงการนั้น

          ที่สำคัญ ทุกโมเดลธุรกิจกลุ่มซีคอน คือเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้บุกเบิกธุรกิจนั้นๆ จนกลายเป็นตำนานที่ทำให้คนไทยแต่ละยุคจดจำได้จนถึงทุกวันนี้้ ไม่ว่าจะเป็นตำนานรองเท้าผ้าใบพื้นเขียวนันยางตราช้างดาว โรงงานผลิตผงชูรสของคนไทยรายแรกในนามตราชฎา การพัฒนาศูนย์การค้าสยามสแควร์เมื่อ 50 ปีก่อน ธุรกิจรับเหมาสร้างบ้านของซีคอนที่ริเริ่มระบบชิ้นส่วนติดตั้งหรือ Prefabrication ธุรกิจพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยหรือหมู่บ้านมิตรภาพ และธุรกิจศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียในขณะนั้น ด้วยความพร้อมของการบริหารจัดการของรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 กลุ่มซีคอนได้ดำเนินการขยายกิจการต่อเนื่อง มีธุรกิจหลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพฯและภูเก็ต รวมถึงธุรกิจงานสถาปนิกและตกแต่ง เป็นต้น

          ทุกก้าวของกลุ่มซีคอนยังก้าวไกลด้วยการมองต่าง และสร้างอาณาจักรแต่ละธุรกิจให้โดดเด่นด้วยฝีมือคนไทย ถึงแม้จะมีธุรกิจที่หลากหลายต่างกัน ผู้บริหารแต่ละธุรกิจของกลุ่มซีคอนต่างรู้หน้าที่และบทบาทของตัวเอง พร้อมกับผลักดันให้ธุรกิจแต่ละทางนั้นบรรลุถึงเป้าหมายอันเดียวกัน คือความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ การค้าขายที่มีความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกับผู้บริโภค คู่ค้าหรือสถาบันการเงิน

          การสร้างตำนานหลายธุรกิจให้มีลมหายใจและคนพูดถึงนั้น อาจจะหมายถึงเกียรติประวัติสูงส่งที่คนตระกูลซอโสตถิกุลรุ่นต่อมาได้รับ แต่นั่นยังไม่ภาคภูมิใจเท่ากับการได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพด้วยฝีมือคนไทย และหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้คนไทยและสังคมไทยมานานถึง 60 ปี การดำเนินงานในวันนี้ของกลุ่มซีคอนจะยังคงมุ่งมั่นค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับอนาคตของส่วน รวม พร้อมกับสร้างตำนานเรื่องใหม่ให้กับทุกก้าวๆ ต่อไป

【丰胸产品】吴婷:我还是个大学生,那“飞机场”一样的胸部丰胸产品,夏天都不知道怎么穿衣服,男同学都喜欢叫我“机场妹”, 我都躲在宿舍里哭泣丰胸,谁能理解我的痛苦呢。后来我朋友给我介绍了粉嫩公主酒酿蛋,于是我就想试试。但是我父母不太相信,死活不给我钱,郁闷。后来我存了半年的钱,才终于买了一周期粉嫩公主,皇天不负苦心人,呵呵。 现在丰满了,夏天也好穿衣服,在班里也算个美女了,刘燕兰功不可没啊!如果你也像我一样丰胸食物,那就使用它丰胸吧!!